MAGamról
     
 
 

Statikus tervezőként épületek szerkezeti terveit készítettem életem során, bár volt egy időszak amíg – hála a tanterv részeként kapott építészeti stúdiumoknak – építészként is kipróbálhattam magam. A gyakorlatban megtapasztalva mindkét szakma szemléletmódját hamar beláttam oktatóim sokat hangoztatott tanításának mély igazságát:

A funkció és a forma, a külső homlokzat és a belső szerkezet kölcsönhatásban vannak egymással, nem választhatók el egymástól: a kettő „ugyanaz az eGY!”

Miután „kettős nevelést” kaptam (mást hallottam az iskolában és mást mondtak otthon) szerettem volna tisztán látni és az Igazsággal megismerkedni. Egy könyvben azt olvastam, hogy a történelemben 500 év kell ahhoz, hogy az igazságot ki lehessen valamiről mondani. Nosza az érdeklődésemet nyomban a régmúlt felé fordítottam. Dr. Zakar András útmutatása nyomán kiolvasott könyvek tucatjai mégis azt súgták, ötezer év is kevés ahhoz, hogy az igazság – mindenki által felismerhető módon - a felszínre kerüljön. Sajnos mindig a győztesek írják a történelemkönyveket.

Az „Örök Igazság” megismerése maradt utolsó reménységül. Csak nem marad rejtve az „Örök Világtörvény” a kutató emberi elme előtt ! Vajon melyik világvallás (világszemlélet) tartalmazza a helyes felismerést ? Egyáltalán: megismerhető-e a világ ?

Az „egyistenhívő”-nek nevezett vallások (világszemléletek) riasztóan nagy száma (adóbevalláskor szembesülhet vele az ember : 100 felett van a számuk !) azt a gyanút keltette bennem, hogy nem lehet náluk az „igazság” és az elnevezést is bitorolják : helyesebb lenne „101 isten hívő”-nek nevezni őket. Nyugaton a keleti un. „természetvallásokat „ előszeretettel „primitív többistenhitnek” titulálják. A sinto vallásról azt állítják, hogy abban 8 millió isten van, ami szerintük nyilvánvalóan abszurdum. Kellő empátia esetén ezt a képletet persze más módon – az eGY nyolc millió megnyilvánulásaként – is felfoghatnánk.

Ugyanez a helyzet a magyar ősvallás említése során. Primitívnek állítják be, hivatkozva valamely rokon (?) ázsiai népcsoport 200 évvel ezelőtti hiedelemvilágára. A jelképek kutatása (amelyek képírásként „rendszert” alkotnak és így megfejthetők, „elolvashatók”) meglepő eredménnyel járt.

A MáGikus jelképek, a „Mandalák” egy holisztikus világszemléletet takarnak, amelynek KöR-iS-TeN volt az egykorú (magyar) neve ! Ez a szemlélet volt közös őse a keleti természetvallásoknak és a KöRöSzTéNy (KeReSzTéNy) vallás különböző válfajainak. (A KöRiSTeN kifejezés ma is él úRiSTeN szavunkban !)

Kiderült tehát az igazság! A pogánynak mondott világszemléletünk volt az eredeti (egyben névadó) keresztény szemlélet!

A MáGusok a világegyetemet fraktál jellegűként ábrázolták, amely fraktalitás egyébként a megismerés lehetőségének a záloga. Analógiákkal a hasonló szerkezetű mikro- és makrokozmosz megismertethető. Az analógiás gondolkodással értelmezhető mandalák (világmodellek) – bárhol is találkozunk velük – a „marker gén”-ekhez hasonlóan, azonos szemléletű (testvér)népek valamikori jelenlétére utalnak.

Az Igazság - kezdettől fogva létezőként – az Élő Valóság szinonimájának tekinthető. Ennek ellentéte a hazugság (vagyis a valótlanság) – amit viszont ki kell találni! A hazugságnak „szerzője” van, a szerzőnek meg „szerzői jogai” vannak! Ebből következően a hazugság eladható, szakszóval kifejezve „forgalomképes”. Sajnos egyre többen élnek belőle!

Az „Örök Igazság” –hoz ragaszkodó, (egyedül helyes szemléletű) népek mindig a „rövidebbet húzták” az utóbbi évezredekben (a „Mondj igazat és betörik a fejed !” – szólásnak megfelelően). Ha a KöRiSTeN háromságot, mint eGységet a világeGyetemmel azonosítjuk, úgy minden ettől eltérő képletet az „Élő Valóság” helyett a „valótlanság” kategóriájába kell sorolnunk. A világvallások (az un. egyistenhitek) hívei – átérezve mindezt – minden időben veszett dühvel fordultak ellenük, a szkíták, hunok, magyarok ellen, mert ha „Minden Egy!”, akkor más szemléletnek nincs létjogosultsága. Márpedig ők mindenáron saját szabadalmukat szerették volna mindenkinek eladni!

Magyarázatképpen a szabadalmi jogból vett szakkifejezéssel : az Élő Valóság a „technika állása”. Csak azt lehet szabadalmaztatni, ami ettől eltérő („mesterséges”). A zsidókereszténység szabadalomhasznosítási díja a jövedelem10% volt (ez volt a „tized”), az iszlám térnyerését a mindössze 2,5 %-ot kitevő „zakat” is elősegíthette.

Az eGyén – és így a kedves olvasó is – szabadon dönthet, hogy azonosul-e az eGy-gyel (és ennek megfelelően viselkedik) vagy rosszul ismerve fel a helyzetét – a civilizáció élharcosaként pusztítva a környezetét – továbbra is „maga alatt vágja a fát”!

 
 


 

 

[ BudapestCity.org | Nostratic Language ]
design & web:
made-in-mate | copyright © all rights reserved