TéR-iDő
     
 
 

A1 Miért van a világnak 4 sarka?
         Tanulság: "Sarok" = forgástengely

Az „S” rovásjel a „Sarok” szóból származik (akrofónia)L1.  Ezt a megállapítást nemigen cáfolja senki, hiszen a rovásjel alakja (két félegyenes, mely a sarokpontban találkozik) is ezt igazolja. Ha a szoba sarkát szemügyre vesszük, kiderül, hogy 3 sarok találkozik egy pontban, azaz a síkok metszésvonalaiból 3 „S” rovásjelet képezhetünk. Más szóval a TéR 3 dimenziója nemcsak 3 tengelyvonallal, hanem 3 „S” rovásjellel (3 „Sarokkal”) is jellemezhető. (Ha a mai tengelyvonalakat hiányolnánk, gondoljunk arra, hogy az „S” rovásjel sarokpontjában jelen van egy, a síkra merőleges harmadik tengelyvonal is, csak egy ponttá zsugorodott össze)

 

 


 
A2 Az IC-XC és a Babba új olvasata

A „BaBBa” egy asztrofizikai fogalom egykorú magyar elnevezése volt. A nép nyelvén a Rómától távol eső csángó-földön és Erdély rejtett zugaiban maradt fenn az elmúlt évezredben. Szűz Mária jelzőjeként használták, azaz értelmezése nem változott az idők folyamán. (A BáL-BéL (BaBBa) dualitásnak Jézus megjelenésével a „Jézus - Szűz Mária„ páros feleltethető meg)

 
A3 Boldog (BáLToK) Karácsonyt!

Vajon miért a fenyőfát hasznosítjuk karácsonykor? Milyen jelképi tartalmakat hordoz? A karácsonyfa feldíszítését mindenütt azonos szabályok szerint intézték. A KöR /GöMb („KöR”) formájú díszeket, a Szalagokat, Szaloncukrot („iS”) arányosan rendezték el, a TeNgelyes szimmetria szem előtt tartásával. Ha csúcsdísz került rá, akkor az kétszeres szimmetriát hordozott (mint a betlehemi csillag például). A fa felülnézetben ennek a kritériumnak eleget tett. A felülnézeti világmodellek a Makrokozmoszt ábrázolják („kívülről” nézve).

Ha viszont Szárnyas élőlény („angyal”) került a tetejére, annak kitárt szárnyai a tengelyes szimmetriát erősítették (oldalnézeti világmodell). Az oldalnézeti világmodellek a Mikrokozmosz (emberi léptékű) világát jelenítik meg. Ha azt látjuk, hogy ugyanaz az egy fa játssza mindkét szerepet, rádöbbenhetünk arra, hogy ez a kettő, a Mikrokozmosz és a Makrokozmosz egymástól el nem választható, ugyanaz az egy!

A fenti – ma holisztikusnak mondott - szemlélet más összefüggéseit is felfedezhetjük a karácsonyi ünnepkörben, ami gyakorlatilag a téli napfordulóhoz köthető, bár az egyház régóta igyekszik attól elválasztani.

 
A4 A Szent Korona Tér-idő szerkezete

Motto: "A magyarságnak nincs szent könyve, a magyarságnak Szent Koronája van!"
 
 
   

 

[ BudapestCity.org | Nostratic Language ]
design & web:
made-in-mate | copyright © all rights reserved